ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู ถึงชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท ตั้งแต่คันคลองชลประทานบ้านหนองหัวหงอกถึงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมบริเวณประปาชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี

0
13
แบ่งปัน