ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
28

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน