งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ

0
178

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับชาวตำบลกล้วยแพะ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จัด “งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ”

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยถึง การจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ว่า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้สนับสนุนการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2562 นี้ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับ ชุมชนในเขตตำบลกล้วยแพะ จะจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 (ใต้) หรือเดือน 9 (เหนือ) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ วัดดอยม่วงคำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้
– ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
– สรงน้ำพระธาตุดอยม่วงคำ
– สวดเบิก / ทำบุญตามจุดต่างๆ 7 จุด
– การฟ้อนสักการะองค์พระธาตุ
– การแห่ผ้าห่มพระธาตุ
– เชิญชมมหรสพสมโภชตลอดทั้งวัน(ซอพื้นเมืองจากจังหวัดเชียงใหม่ และรำวงย้อนยุคกับ วงดนตรีสุรชัย มนต์เมืองเถิน)
วัดพระธาตุดอยม่วงคำ มีทางเข้าอยู่ในเขตอำเภอแม่ทะ ส่วนองค์พระธาตุอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ 4 ตำบลกล้วยแพะ ซึ่งได้รับความนับถือจากชาวไทลื้อที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลกล้วยแพะ และประชาชนในเขตอำเภอแม่ทะ โดยในอดีตมีการประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุเพื่อเป็นการสักการะพระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บรรจุอยู่ในพระธาตุดอยม่วงคำ ซึ่งมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานจนเป็นประเพณีของวัด เมื่อถึงเดือนเก้าเหนือ ประชาชนชาวไทลื้อและศรัทธา พุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศนับหมื่นคนจะขึ้นไปสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ดอยม่วงคำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระบรมเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุในองค์พระธาตุ ความศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดคลื่นมหาชนจากทั่วทุกสารทิศที่ตั้งตารอคอยให้ถึงงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยม่วงคำ ที่จะจัดขึ้นปีละครั้งทุกเดือน 9 เหนือ บันไดทางขึ้นสู่พระธาตุจำนวนเกือบ 500 ขั้น เป็นอีกบทพิสูจน์พลังศรัทธาที่รอคอยของพุทธศาสนิกชนทุกท่าน อีกทั้งที่วัดดอยม่วงคำยังมีตำนาน “หมาขนคำ” ที่บอกเล่าสืบทอดกันมาช้านาน และมีรูปปั้นจำลองตัวละครในตำนานให้ได้สักการะด้วย….ปีนี้ขอเชิญทุกท่านไปร่วมสรงน้ำพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดดอยม่วงคำตำบลกล้วยแพะ ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน