ประกวดราคาจ้างตู้รวบรวมขยะอันตราย จำนวน ๘๐ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
15

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน