ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๐๐ – ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๔๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๔๙.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
7

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน