ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองร่องช้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
25

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน