กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเเก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
13

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นครดำเนินกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเเก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณโรงเรียนบ้านดอนตัน(เดิม) โดยได้รับความสนใจจากพนักงานเทศบาลและประธานชุมชนร่วมจับจ่ายซื้อสินค้า อาทิเช่น
– กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า
– กลุ่มเกษตรสายใยรักชุมชนบ้านปงเเสนทอง
– กลุ่มปลาทูลุงสุนทร ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า
– กลุ่มผักกาดดองกลุ่มเเม่บ้านลำปางกลางตะวันตกฯลฯ 

Print Friendly, PDF & Email