ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
5

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน