ขอเชิญชวนร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

0
9
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุของชุมชนในเขตเทศบาล เนื่องในวันวิสาขบูชา

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เนื่องในวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) ซึ่งตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ดังนี้
-วัดกู่ ขุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท
-วัดกล้วยหลวง ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ
-วัดบ้านฟ่อน ชุมชนบ้านฟ่อน ตำบลชมพู
-วัดเข้าหมู่ ชุมชนบ้านหนองยาง ตำบลชมพู
-วัดป่าตันกุมเมือง ชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง ตำบลปงแสนทอง
จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาบุญในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

**********************

 

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน