กิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างพัฒนากลุ่มสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร วันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสิงห์บุรี

0
14

วันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้นำคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พร้อมผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย

– การบรรยายให้ความรู้และศึกษาดูงาน เรื่อง “การพัฒนากลุ่มเพื่อสร้างศักยภาพชุมชนสู่ความยั่งยืน” ณ หมู่บ้านพระนอน หมู่ ๒ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
– การบรรยายให้ความรู้และศึกษาดูงาน เรื่อง “การรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง สู่วิถีพอเพียง” ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านดอนตะโหนด หมู่ ๗ ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
– การบรรยายให้ความรู้และศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหารจัดการกลุ่ม สร้างเศรษฐกิจชุมชน” ณ ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

Print Friendly, PDF & Email