ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง เขลางค์นคร จำนวน ๑๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
44

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน