ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
14

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน