ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ (โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
22

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน