จ้างเหมารถโดยสาร (รถบัสปรับอากาศวีไอพี) จำนวน ๑ คัน และ (รถตู้ปรับอากาศวีไอพี) จำนวน ๑ คัน จำนวน ๒ วัน โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
43

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน