จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมน้ำดื่ม (ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
26

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน