จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๓ ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
28

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน