จ้างจัดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา จัดหาผ้าเหลือง-ขาว พร้อมตกแต่งระบายผ้า และติดตั้งป้ายไวนิล บริเวณรั้วสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชั่วคราว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
25

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน