ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายรอบสนามกีฬาต้านยาเสพติด พร้อมระบบไฟฟ้าภายใน

0
11
แบ่งปัน