มอบเงินสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
26

 

ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมี นางอรวรรณ  ปันยศ ประธานชุมชนบ้านหนองเจริญ และคณะกรรมการชุมชนบ้านหนองเจริญ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายวัน  ศรีใจตัน และนางบัวผัด  ศรีใจตัน  บ้านเลขที่ ๘๐ หมู่ ๑๔  ชุมชนบ้านหนองเจริญ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท

Print Friendly, PDF & Email