ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
21

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน