โครงการจัดงานประเพณี​สรงน้ำ​พระธาตุ​วัดลำปางกลางตะวันออก

0
29

สรงน้ำพระธาตุวัดลำปางกลางตะวันออก
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดลำปางกลางตะวันออก​ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ตำบลชมพู ในวันที่​19​เมษายน​ 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ท้องถิ่นเป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่ผู้คนในชุมชนต่อไป​ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมจัดกิจกรรม​ดังกล่าว​

กดติดตาม เพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมถึง Line @ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
———————————————————————
LINE @ https://goo.gl/zJa71L
website : www.kelangnakorn.go.th
youtube : www.youtube.com/kelanglampang

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน