ภาพกิจกรรมตามอัธยาศัย (กิจกรรมเข้าจังหวะและดนตรีล้านนา) วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
13

Print Friendly, PDF & Email