ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ (แยกจากซอย ๒) ตั้งแต่ทางแยกบ้านเลขที่ ๓๗๕ และซอยบ้านนายประหยัด ทาตัน ภายในชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา

0
32
แบ่งปัน