ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน ๒๕ รายการ ((โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ (วัดป่ากล้วย วัดสำเภา วัดบ้านร้อง วัดพระเจ้านั่งแท่น สำนักสงฆ์บ้านหนองหัวหงอก และวัดกาดเมฆ)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
14

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน