จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอกชุม ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๔๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
15

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน