ภาพกิจกรรมตามอัธยาศัย (กิจกรรมดนตรีล้านนา) วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
43

Print Friendly, PDF & Email