ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง บริเวณซอย ๖ ถึงคลองชลประทาน

0
8
แบ่งปัน