ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง บริเวณซอย ๖ ถึงคลองชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
16

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน