ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณฌาปนสถานชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณฌาปนสถานชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
15

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน