ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง บริเวณตั้งแต่ทางแยกวิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์เทค) ถึงทางแยกกลางหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด

0
20
แบ่งปัน