ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า หมู่ที่ ๔ -ชุมชนบ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ ๙ -ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตั้งแต่ทางแยกถนนเลี่ยงเมืองลำปางถึงคันคลองส่งน้ำชลประทานชุมชน

0
22
แบ่งปัน