ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี (สันป่าตึง) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๑๐/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
36

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน