ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ รายการ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน ๑ รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
19

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน