จ้างเหมาทำเครื่องสักการะประกอบพิธีทางศาสนา จำนวน ๓ ชุด (โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดพระแท่น ชุมชนบ้านกล้วยกลาง ตำบลกล้วยแพะ , วัดแม่กืย ชุมชนบ้านแม่กืย ตำบลปงแสนทอง และวัดหัวทุ่งสามัคคี ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
29

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน