จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๔๔๙ ลำปาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
36

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน