จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๔๔๙ ลำปาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
3

อ่านประกาศ

แบ่งปัน