การประชุมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมู่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

0
71

Print Friendly, PDF & Email