กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเเก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
46

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นครดำเนินกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเเก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เเก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง โดยได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมงานร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าเป็๋นจำนวนมาก ซึ่งมีสินค้าต่างๆมากมาย อาทิเช่น
– หมูเส้น น้ำพริกหมูเส้น มะขามแช่อิ่ม ชุมชนลำปางคูณ
– กลุ่มจักสานใบตาลชุมชนบ้านช้าง
– กลุ่มทอผ้าไทลื้อ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง
– กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า
– กลุ่มแปรรูปอาหารเลี่ยงเมืองชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก
– กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุบ้านบุญเกิด เป็นต้น

 

Print Friendly, PDF & Email