ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” 

0
64

วันนี้ วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายบุญเรือน เครือวิยะ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำพนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อร่วมรณรงค์ให้ครัวเรือนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะต้นทาง โดยใช้หลัก 3RS คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ณ บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Print Friendly, PDF & Email