ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนแพะดอนตันเดิม) กองการศึกษา หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และได้ทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 สนใจสมัครการแข่งขันมารับเอกสารการสมัครได้ ที่กองการศึกษา (โรงเรียนแพะดอนตันเดิม) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0543-24195 หรือที่ นายนริศร  ณ ลำปาง โทร 098-7829463 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ และติดตามได้ใน FACEBOOK  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในกลุ่มรักกีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน