กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเเก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
47

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นครดำเนินกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเเก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บริษัท ทีโอที จำกัด) โดยได้รับความสนใจจากพนักงานเทศบาลและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าเป็๋นจำนวนมาก มาร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งมีสินค้าต่างๆมากมาย อาทิเช่น
– หมูเส้น น้ำพริกหมูเส้น มะขามแช่อิ่ม ชุมชนลำปางคูณ
– กลุ่มจักสานใบตาลชุมชนบ้านช้าง
– กลุ่มทอผ้าไทลื้อ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง
– กลุ่มผ้าพื้นเมือง ชุมชนบ้านศาลาดอน
– กลุ่มแปรรูปอาหารเลี่ยงเมืองชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก
– กลุ่มก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ชุมชนสันติภาพ
– กลุ่มเกษตรสายใยรักเเห่งครอบครัว เเละกลุ่มสลัดเพื่อสุขภาพชุมชนบ้านปงแสนทอง ฯลฯ โดยจะมีการจำหน่ายสินค้าเป็นประจำทุกวันศุกร์สิ้นเดือนซึ่งครั้งต่อไป คือวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชั่วคราว) บริษัท ทีโอที จำกัด ถนนบุญโยง อำเภอเมือง
ลำปาง

Print Friendly, PDF & Email