คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

0
45

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาวในชุมชนบ้านกล้วยกลาง ชุมชนบ้านกลางทุ่ง ชุมชนบ้านย่าเป้า ชุมชนบ้านแม่กืย และชุมชนบ้านศรีก้ำ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561