คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

0
80