ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ (งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
48

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน