ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
42

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน