ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
4

อ่านประกาศ

แบ่งปัน