จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๒๓๓๐ ลำปาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
42

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน