จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๒๓๓๐ ลำปาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
5

อ่านประกาศ

แบ่งปัน