จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๔๒๘๑ ลำปาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
5

อ่านประกาศ

แบ่งปัน