จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๔๒๘๑ ลำปาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
36

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน