กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเเก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
73

มาร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเเก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร     ซึ่งมีสินค้าต่างๆมากมาย อาทิเช่น
– หมูเส้น น้ำพริกหมูเส้น มะขามแช่อิ่ม ชุมชนลำปางคูณ
– กลุ่มจักสานใบตาลชุมชนบ้านช้าง
– กลุ่มทอผ้าไทลื้อ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง
– กลุ่มผ้าพื้นเมือง ชุมชนบ้านศาลาดอน
– กลุมตัดเย็บสตรี ชุมชนธนวรรณ
– กลุ่มแปรรูปอาหารเลี่ยงเมืองชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก
– กลุ่มก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ชุมชนสันติภาพ
– กลุ่มเกษตรสายใยรักเเห่งครอบครัว เเละกลุ่มสลัดเพื่อสุขภาพชุมชนบ้านปงแสนทอง โดยจะมีการจำหน่ายสินค้าเป็นประจำทุกวันศุกร์สิ้นเดือนซึ่งครั้งต่อไป คือวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชั่วคราว) บริษัท ทีโอที จำกัด ถนนบุญโยง อำเภอเมืองลำปาง

Print Friendly, PDF & Email