บรรยากาศพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลประจำปีงบประมาณ 2562

0
63

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 17.45 น นายไพฑูรย์  โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสิรมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตซอลประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงคุณประโยชน์ด้านการกีฬาของชาติไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ประชาชน เพื่อส่งเสริมความรู้รักสามัคคี และส่วนร่วมของเยาวชนในท้องถ่ินทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน