โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร งบประมาณปี 2562

0
48

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดการอบรมตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กิจกรรมการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟาง โดยมี น.ส.น้ำผึ้ง ศรีแปงวงค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเพาะเห็ดฟาง ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการเพาะเห็ดฟางเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ต่อไป

Print Friendly, PDF & Email