โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร งบประมาณปี 2562

0
58

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายบุญส่ง ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดการอบรมตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กิจกรรมการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟาง โดยมี น.ส.น้ำผึ้ง ศรีแปงวงค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเพาะเห็ดฟาง ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านป่าแลว 1 ชุมชนบ้านป่าแลว 1 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการเพาะเห็ดฟางเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ต่อไป

Print Friendly, PDF & Email