ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน ๑,๓๘๐ ลูกบาศก์เมตร

0
35
แบ่งปัน